• marketing@meteo-centar.hr
  • +385 1 3096 055
  • Negovečka ulica 22

Određivanje PBL sheme numeričkog meteorološkog modela Meteo centra d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Meteo centar d.o.o. u svakodnevnom operativnom radu koristi vlastiti numerički meteorološki moodel visoke rezolucije WRF-ARW (horizontalne rezolucije od 300m do 4km). Kako je misija Meteo centra d.o.o. pružiti korisniku što točniju vremensku informaciju, prilagođenu potrebama korisnika, stalno težimo usavršavanju meteorološkog modela. Točnost samoga modela ovisi o ulaznim paramterima u konfiguraciji modela, od kojih je jedan od važnijih PBL shema. Sukladno tome, tijekom 2020., 2021. i 2022. proveli smo, u suradnji s Geofizičkim odsjekom Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu, četri projekta, sufinancirana sredstvima Europske unije, tijekom kojih je provedeno ispitivanje raznih konfiguracija modela (različite PBL sheme) za područje sjevernoga, srednjega i južnog Jadrana te završno istestirane optimalne konfiguracije za ranu najavu početka puhanja jake bure.

U svrhu izbora alternativnih shema numeričkog modela istraživao se velik broj specifičnih izoliranih slučajeva vjetra (poput bure i juga), simuliranih konfiguracijama modela, međusobno različitim, s obzirom na PBL sheme te uspoređivali izlazi modelskih konfiguracija s podacima mjerenja. Na taj su se način odabrale one PBL sheme koje su dale najoptimalnije rezultate usporedbe s izmjerenim podacima. Također, proveo se postupak analize točnosti koji se temeljio na usporedbi vrijednosti jačine i smjera vjetra u određenim točkama dobivenim numeričkim modelom s podacima izmjerenim od strane mikrometeorološke grupe iz Geofizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Izlazni rezultat bio je odabir najpovoljnije PBL sheme koja je uvažavala specifičnosti složene konfiguracije terena priobalnog područja i na taj način signifikantno povećala točnost samog modela.

Cilj projekta je odabrati najbolju PBL shemu za meteorološki numerički model Meteo centra d.o.o. i na taj način značajno povećati točnost samoga modela. Ciljane skupine krajnjih korisnika se prvenstveno odnose na tvrtke koje rade projektiranje postrojenja alternativnih izvora energije (vjetroparkovi, sunčeva energija itd) gdje se u početnoj fazi traže što točniji meteorološki podaci za određivanje budućih lokacija turbina.

Provedbom projekta Meteo centar d.o.o. je ostvario preduvjete za najtočnije izračune potrebnih meteoroloških elemenata za područje cijeloga Jadrana te na taj način znatno povećao svoju konkurentnost na tržištu i stvorio preduvjete za daljnji rast s aspekta povećanja prihoda i profitabilnosti te mogućnost porasta zapošljavanja što ujedno predstavlja i svrhu provedbe projekta

 

Projekt 1: Određivanje PBL sheme numeričkog modela za područje južnog Jadrana (broj ugovora KK.03.2.2.03.0077)

Ukupna vrijednost projekta: 99.750,00 HRK + PDV (Vlastita sredstva Meteo centra d.o.o. u iznosu 29.925,00 HRK i EU sufinanciranje u iznosu od 69.825,00 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 7.5.2020.- 7.8.2020.

 

Projekt 2: Određivanje PBL sheme numeričkog modela za područje sjevernoga Jadrana (broj ugovora KK.03.2.2.03.0120)

Ukupna vrijednost projekta: 99.850,00 HRK + PDV (Vlastita sredstva Meteo centra d.o.o. u iznosu 29.955,00 HRK i EU sufinanciranje u iznosu od 69.895,00 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 7.9.2020.- 27.11.2020.

 

Projekt 3: Određivanje PBL sheme numeričkog modela za područje srednjega Jadrana (broj ugovora KK.03.2.2.03.0168)

Ukupna vrijednost projekta: 99.800,00 HRK + PDV (Vlastita sredstva Meteo centra d.o.o. u iznosu 29.940,00 HRK i EU sufinanciranje u iznosu od 69.860,00 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 26.11.2020.- 22.02.2021.

 

Projekt 4: Konfiguracija meteorološkog modela za pravovremenu najavu početka puhanja jake bure (broj ugovora KK.03.2.2.03.0337)

Ukupna vrijednost projekta: 99.900,00 HRK + PDV (Vlastita sredstva Meteo centra d.o.o. u iznosu 29.970,00 HRK i EU sufinanciranje u iznosu od 69.930,00 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 27.10.2021.- 24.01.2022.

 

Kontakt osoba za više informacija
Jadranko Šmitlehner, meteocentar@gmail.com

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/<